Zadaná adresa bude automaticky presmerovaná na nové stránky
spoločnosti   SOMAT Group a.s.
Somat služby
Somat
Somat stavebná
Skupinu tvoria tri spoločnosti, ktoré svojim rozsahom činností poskytujú ucelený komplex služieb prípravy a výstavby objektov, ich technického vybavenia a správy. Všetky spoločnosti pôsobia na celom území Slovenkej republiky.